• Biyoloji 1 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Canlının yaşama ve üreme yeteneğine sahip olan temel birimine ne ad verilir?

A) Çekirdek
B) Hücre
C) Sitoplazma
D) Golgi cisimciği

Soru 2
Canlıya özgü karakter özelliklerinin genler aracılığıyla bir nesilden sonraki nesile aktarılmasına ne denir?

A) DNA
B) Soya çekim
C) Eşeysiz üreme
D) Büyüme ve gelişme

Soru 3
I Basınç II SıcaklıkIII Kimyasal maddelerYukarıdakilerden hangileri canlılarda uyarı yaratan etkilerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
Aşağıdaki pH derecelerinden en asidik olanı hangisidir?

A) pH=1
B) pH=3
C) pH=5
D) pH=7

Soru 5
Aşağıda verilen minerallerden hangisi, ATP ve nükleik asitlerin yapısında yer alır?

A) Demir
B) Fosfor
C) Kalsiyum
D) Sodyum

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi disakkarit şekerlere örnektir?

A) Glikoz
B) Fruktoz
C) Maltoz
D) Galaktoz

Soru 7
Lipitler, aşağıda verilen çözücülerin hangisinde en az çözünür?

A) Su
B) Eter
C) Aseton
D) Kloroform

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi doymuş yağlara örnektir?

A) Soya yağı
B) Pamuk yağı
C) Kuyruk yağı
D) Ayçiçeği yağı

Soru 9
I Proteinlerde amino asitlerin dizilişi genlerle kontrol edilir. II Hücrede sentezlenen protein her canlıda kendine özgüdür.Yukarıda proteinlerle ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 10
Aşağıda enzimlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Enzim çeşidi koenzim ve kofaktör çeşidinden azdır.
B) Tepkimelerden değişmeden çıkarlar.
C) Hücrede takım halinde çalışırlar.
D) Çok hızlı çalışırlar.

Soru 11Bu Test www.acikliseliyiz.net sitesinden alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi vitaminler için yanlış bir bilgidir?

A) Enerji vermezler.
B) Hücrenin yapısına katılmazlar.
C) Metabolizmada düzenleyici rol oynarlar.
D) Vücuttaki işlevleri için çok miktarda bulunmaları gerekir.

Soru 12
I Çekirdek II MitokondriIII KloroplastYukarıda verilenlerin hangilerinde DNA molekülü bulunur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 13
ATP’den fosfatların ayrılması hangi olayla gerçekleşir?

A) Hidroliz
B) Fosforilasyon
C) Dehidrasyon
D) Plazmoliz 38

Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi hücre teorisi içinde yer almaz?

A) Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmuştur.
B) Hücre, canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimidir.
C) Bütün canlıların vücutlarında doku oluşması gözlenir.
D) Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi ve büyümesi ile oluşur.

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi derişim farkına bağlı olarak kolaylaştırılmış difüzyon yolu ile hücre zarından taşınmaz?

A) Su
B) Glikoz
C) Protein
D) Amino asit

Soru 16
Aktif taşıma ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

A) Enerji harcanır.
B) Taşıyıcı proteinler görev alır.
C) Canlı hücrelerde gerçekleşir.
D) Hücreye alınan tüm maddeler bu yöntemle taşınır.

Soru 17
Hücre zarı ve çekirdek arasında bir ağ oluşturan kanalcıklar ve borucuklar sistemine ne ad verilir?

A) Lizozom
B) Mitokondri
C) Golgi cisimciği
D) Endoplazmik retikulum

Soru 18
İçerdiği sindirim enzimleri sayesinde hücrede lipit, karbonhidrat ve proteinlerin yapı taşlarına parçalanmasını sağlayan organel hangisidir?

A) Koful
B) Lizozom
C) Hücre iskeleti
D) Golgi cisimciği

Soru 19
I Plastitler II MikrotübüllerIII Ara filamentlerYukarıdakilerden hangileri hücre iskeleti elemanları arasında sayılmaz?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde görülen ortak özelliktir?

A) Protein sentezi için ribozom bulundurma
B) Peptidoglikan yapıda hücre duvarı bulundurma
C) Hücre duvarının dışında kapsül bulundurma
D) Endositoz ve ekzositoz olaylarını gerçekleştirme

1.B 2.B 3.D 4.A 5.B 6.C 7.A 8.C 9.C 10.A 11.D 12.D 13.A 14.C 15.C 16.D 17.D 18.B 19.A 20.A