• Biyoloji 1 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I. Hipotez tekrar gözden geçirilir ve gerekli ise hipotez değiştirilir.
II. Deney sonuçları raporlanarak bilim çevresine duyurulur.
III. Yeni gözlem, deney veya araştırmalar yapılır.
Verilerini analiz eden bilim insanı, verilerin hipotezi ile çeliştiği çıkarımına ulaşıyorsa yukarıdakilerden hangilerini yapması gerekir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2

“Gübre kullanıldığında bitkiler daha fazla büyümektedir” hipotezini test etmek isteyen bilim insanı yukarıdaki özdeş düzenekler ile kontrollü deneyi hazırlıyor. 24 saatte bir büyüme miktarını ölçüyor. Bu kontrollü deneyin bağımlı değişkeni hangisidir?

A) Su miktarı
B) Toprak çeşidi
C) Gübre miktarındaki değişimler
D) Bitkideki büyüme ölçümleri

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi organik besin monomerlerinin parçalanması ile bu besinlerde depo edilmiş olan kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılması sürecidir?

A) Kemosentez
B) Fotosentez
C) Solunum
D) Terleme

Soru 4
I. Fotosentez
II. Solunum
III. Beslenme
Yukarıdakilerden hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
I. DNA
II. RNA
III. ATP
Yukarıda verilenlerin hangilerinin yapısındaki şeker 5 C’lu riboz şekeridir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 6
Aşağıdaki polisakkaritlerden hangisi suda çözünür?

A) Nişasta
B) Glikojen
C) Selüloz
D) Kitin

Soru 7
• Fazla alınması damar tıkanıklığı ve damar sertliğine neden olur.
• Bitkisel dokularda bulunmaz.
• Hücre zarının yapısına katılarak madde geçirgenliğini arttırır.
Yukarıda özellikleri verilen yağ hangisidir?

A) Omega 6
B) Kolesterol
C) Zeytin yağı
D) Ayçiçek yağı

Soru 8
Amino asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanların üretemediği 8 çeşit amino asite, temel aminoasit denir.
B) Bütün amino asitler bitkiler tarafından sentezlenebilir.
C) Bilinen 20 çeşit amino asitin hiçbiri insan hücrelerince üretilemez
D) Amino asit çeşitliliği yapısındaki radikal grup değişkenliği ile oluşur.

Soru 9
Isıtma, yüksek basınç ve tuz derişimi gibi çevresel faktörler etkisi ile proteinlerin yapısının bozulmasına ne ad verilir?

A) Hidroliz
B) Dehidrasyon
C) Sentez
D) Denatürasyon

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi A vitaminin özelliği değildir?

A) Görme pigmentlerinin yapısına katılır.
B) İnsanların kalın bağırsağındaki bakteriler tarafından da sentezlenir.
C) Eksikliğinde gece körlüğü, kalp ve böbrek rahatsızlıkları görülür.
D) Besinlerden provitamin olarak vücuda alındıktan sonra karaciğerde A vitaminine dönüştürülür.

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin çalışmasını yavaşlatan veya durduran inhibitör maddelerden değildir?

A) Su
B) Cıva
C) Kurşun
D) Siyanür

Soru 12
Adenin deoksiribo nükleotitinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Adenin
B) Deoksiriboz
C) Fosforik asit
D) Riboz

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinde DNA ve RNA birlikte bulunmaz?

A) Virüs
B) Bakteri
C) Bitki hücresi
D) Hayvan hücresi

Soru 14

ATP’nin yapısında numaralar ile gösterilen hangi bağlar, yüksek enerjili fosfat bağıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik tepkimedir?

A) Biyosentez reaksiyonları
B) Oksijensiz solunum
C) Kas kasılması
D) Sinirsel iletim

Soru 16
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi tüm hücrelerde bulunur?

A) Ribozom
B) Lizozom
C) Mitokondri
D) Kloroplast

Soru 17
Kofullar, aşağıdaki hücre organellerinin hangisinden meydana gelemez?

A) Endoplazmik retikulum
B) Çekirdek zarı
C) Sentrozom
D) Golgi aygıtı

Soru 18
Mitokondri ve kloroplastta ortak olarak bulunmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) DNA
B) RNA
C) Ribozom
D) Klorofil

Soru 19

I. Çekirdekçik
II. Çekirdek sıvısı
III. Çekirdek zarı
Yukarıdaki çekirdeğe ait yapıların hangilerinde bol miktarda RNA ve protein bulunur, ribozomlar sentezlenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinin artması difüzyon hızının azalmasına neden olur?

A) Ortam sıcaklığı
B) İki ortam arasındaki yoğunluk farkı
C) Hücre zarındaki porların sayısı
D) Difüzyon olan molekülün büyüklüğü

1. A 2. D 3. C 4. B 5. C 6. B 7. B 8. C 9. D 10. B 11. A 12. D 13. A 14. C 15. B 16. A 17. C 18. D 19. A 20. D