• Biyoloji 2 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Linneaus’ın sınıflandırma çalışmalarında kullandığı ikili (binomial) adlandırmada latince yazılan ilk sözcük aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Tür
B) Takım
C) Şube
D) Cins

Soru 2
biyo-2-2-2
Yukarıdaki filogenetik ağaca göre, hangisinde verilenler diğerlerine göre daha yakın akrabadır?

A) P ve Q
B) Q ve X
C) X ve Y
D) X ve Z

Soru 3Kaynak: acikliseliyiz.net
I Hücresel yapı II Protein benzerliğiIII Fosil kayıtlardaki benzerlikCanlıların akrabalık derecelerinin belirlenmesinde yukarıdakilerin hangilerinden yararlanılır?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
Bazı bakterilerde, besinlerin oksijenli solunumla parçalanarak enerji elde edilmesinde görev alan, hücre zarının kıvrımlarından oluşan yapıya ne ad verilir?

A) Mitokondri
B) Ribozom
C) Mezozom
D) Endoplazmik retikulum

Soru 5
Bazı bakterilerin uygun olmayan ortam koşullarında hayatta kalabilmek için oluşturduğu yapıya ne denir?

A) Pilus
B) Plazmit
C) Lizozom
D) Endospor

Soru 6
I Siyanobakteriler II Azot bakterileriIII Mor sülfür bakterileriYukarıdaki bakteri çeşitlerinden hangileri fotoototrof bakteriler grubunda yer alır?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 7
Bakteriler şekillerine göre kaç gruba ayrılarak incelenir?

A) 16
B) 8
C) 4
D) 2

Soru 8
Bir deney tüpü içindeki besi yerinde bulunan bakteriler, sadece deney tüpünün en altında üreyip çoğalıyorsa, bu bakteriler oksijene duydukları ihtiyaca göre hangi grupta incelenir?

A) Aerobik
B) Anaerobik
C) Geçici aerobik
D) Geçici anaerobik

Soru 9
Besinlerini üzerinde yaşadığı konak canlıdan karşılarken bu canlıya zarar veren bakteriler, beslenme şekline göre hangi grupta yer alır?

A) Parazit
B) Saprofit
C) Kemoototrof
D) Fotoototrof

Soru 10
Aşağıda arkeler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hepsi kemoototrof olarak beslenirler.
B) Temelde prokaryotik hücre yapısına sahiptirler.
C) Hepsi zor koşullarda yaşayabilir.
D) Kendilerine özgü hücre duvarına sahiptirler.

Soru 11Bu İçerik: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi kamçılı bir protisttir?

A) Amip
B) Plazmodyum
C) Öglena
D) Paramesyum

Soru 12
• Fotosentez yoluyla kendi besinlerini üretirler.
• Çoğunlukla sucul ortamlarda yaşarlar.
• Sularda yaşayan organizmaların besin ve oksijen kaynağıdırlar.Verilen özellikler aşağıdaki canlı gruplarından hangisine ait olabilir?

A) Algler
B) Mantarlar
C) Bitkiler
D) Arkeler

Soru 13
Bitkilerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çok hücreli ökaryot canlılardır.
B) Çoğu karasal ortamda yaşar.
C) Türlerinin çoğu parazit yaşar.
D) Tür çeşitliliğinin en fazla olduğu grup, kapalı tohumlu bitki grubudur.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi damarlı tohumsuz bitkiler grubunda yer alır?

A) Eğrelti otları
B) Ciğer otları
C) Okaliptüs
D) Palmiye

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi çift çenekli bitkilerdendir?

A) Arpa
B) Mısır
C) Zambak
D) Maydanoz

Soru 16
Aşağıdakilerin hangisi hayvanlara ait bir özellik değildir?

A) Ökaryotik hücreye sahip olma
B) Ototrof beslenme şeklinin görülmesi
C) Hücre zarı bulundurma
D) Çeşitli görevler için özelleşmiş doku ve organa sahip olma

Soru 17Bu Test: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Sölenterlerde ağzın etrafında bulunan ve besinin yakalanarak vücuda alınmasını sağlayan uzantılara ne ad verilir?

A) Por
B) Tentakül
C) Çenek
D) Rizom

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi omurgalılar grubuna ait canlılardandır?

A) Böcekler
B) Bakteriler
C) Balıklar
D) Kabuklular

Soru 19
Aşağıdaki canlılardan hangisinin vücut sıcaklığı, ortam sıcaklığı değişse de sabit kalır?

A) Pelikan
B) Yılan
C) Timsah
D) Kurbağa

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, kirli sulardan ya da kirli sularla yıkanmış sebze ve meyvelerden insanlara geçen bulaşıcı hastalıklardan değildir?

A) Tifo
B) Sarılık
C) Bronşit
D) Dizanteri

1.D — 2.B — 3.D — 4.C — 5.D — 6.B — 7.C — 8.B — 9.A — 10.A — 11.C — 12.A — 13.C — 14.A — 15.D — 16.B — 17.B — 18.C — 19.A — 20.C