• Biyoloji 2 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I. Yarasanın kanadı II. Kelebeğin kanadı III. Balinanın yüzgeci IV. İnsanın kolu Yukarıdaki yapılardan hangileri birbirleriyle homolog organdır?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV

Soru 2
Aynı şubeye ait olan iki canlının, aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisi kesinlikle aynıdır?

A) Aile
B) Alem
C) Sınıf
D) Takım

Soru 3
Aşağıdaki canlı alemlerinden hangisi Eukarya (ökaryotlar) Domain (domein) içerisinde değildir?

A) Arkeler
B) Protistler
C) Bitkiler
D) Mantarlar

Soru 4
Bozulan bir konservenin, üst bölümünde bakterilerin çok sayıda bulunduğu fakat konservenin dip kısımlarında bakteri bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bakteriler oksijen kullanma durumlarına göre aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Zorunlu anaerob
B) Zorunlu aerob
C) Geçici aerob
D) Geçici anaerob

Soru 5
Genellikle oksijence fakir olan bataklıklarda, pis sularda, çöplüklerde, çürümekte olan maddeler ile beslenen ve pis suların arıtımında kullanılan arkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soğuk seven arkeler
B) Aşırı tuzcullar
C) Aşırı termofiller
D) Metanojenik arkeler

Soru 6
Aşağıdaki canlılardan hangisi protistaların kamçılılar grubundadır?

A) Amip
B) Paramesyum
C) Öglena
D) Plazmodyum

Soru 7
Mantarlar aşağıdaki özelliklerin hangisi ile bitkilere benzerler?

A) Plastitlerinin olmaması
B) Glikojen depolamaları
C) Heterotrof yaşamaları
D) Sporla çoğalmaları

Soru 8
I. Küf mantarları
II. Maya mantarları
III. Şapkalı mantarlar
Yukarıdakilerden hangileri hifsi yapı bulundurmayan, tek hücreli mantarlardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi damarlı tohumsuz bitkiler grubundadır?

A) Ciğer otları
B) Boynuzlu ciğer otları
C) Eğrelti otları
D) Kara yosunları

Soru 10
Eklem bacaklılarda aşağıdaki solunum tiplerinden hangisi görülmez?

A) Trake
B) Kitapsı akciğer
C) Deri
D) Solungaç

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kemikli balıktır?

A) Denizatı
B) Denizyıldızı
C) Denizhıyarı
D) Denizkestanesi

Soru 12
Larva döneminde solungaç, ergin dönemde akciğer ve deri solunumu görülen omurgalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balıklar
B) Kurbağalar
C) Kuşlar
D) Sürüngenler

Soru 13
Aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru anne sütü ile beslenmez?

A) İnsan
B) Balina
C) Kanguru
D) Penguen

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin endemik ağaç türlerinden değildir?

A) Toros sediri
B) Sığla ağacı
C) İspir meşesi
D) Datça hurması

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

A) Petrol ürünleri
B) Bitki örtüsü
C) Ağır metaller
D) Radyoaktif bileşenler

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması gürültü kirliliğini önlemeye yöneliktir?

A) Düğünlerin kapalı ve ses yalıtımlı mekanlarda yapılması
B) Trafikte selamlaşmak için korna çalınması
C) Evlerdeki bakım ve onarım işlerinin gece yapılması
D) Pazarlarda bağırarak satış yapılması

Soru 17
Işık kirliliğinin olduğu yerlerde, fazla ışığa maruz kalan bitkilerde aşağıdakilerden hangisi görülür?

A) Klorofil miktarında artma
B) Erken çiçeklenme
C) Solunumun azalması
D) Kütikula ve hücre çeperinde incelme

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi trans yağdır?

A) Tereyağ
B) Kuyruk yağı
C) Margarin
D) Zeytin yağı

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi gıda üretiminde kullanılan sentetik tatlandırıcılardandır?

A) Glukoz
B) Fruktoz
C) Sukroz
D) Aspartam

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi erozyonun nedenlerinden birisi değildir?

A) Su
B) Çığ
C) Güneş
D) Rüzgar

1. D 2. B 3. A 4. A 5. D 6. C 7. D 8. B 9. C 10. C 11. A 12. B 13. D 14. A 15. B 16. A 17. B 18. C 19. D 20. C