• Biyoloji 3 – Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün interfaz basamağında görülür?

A) DNA eşlenmesi
B) Sitokinez
C) Telofaz
D) Metafaz

Soru 2
• Mitozun ikinci evresidir.
• Kromozomlar kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuştur.
• Kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evredir.
Özellikleri verilen mitoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Profaz
B) Anafaz
C) Metafaz
D) Telofaz

Soru 3
Kromozom sayısı 12 olan bir hücre arka arkaya dört mitoz bölünme geçirirse,
A) Oluşan hücre sayısı
B) Her bir hücrenin kromozom sayısı
değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 8 – 6
B) 8 - 12
C) 16 - 6
D) 16 - 12

Soru 4

Denizyıldızı için verilen eşeysiz üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölünme ile
B) Rejenerasyon ile
C) Spor ile
D) Tomurcuklanma ile

Soru 5
Hidranın tomurcuklanması sonucu oluşan ve ana bireye bağlı kalarak yaşayan canlıya a, koloniden eşeysiz çoğalarak ayrılan ve serbest olarak yaşayan bireylere de b denildiğine göre, a ve b için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) a, poliptir.
B) b, medüzdür.
C) b, tomurcuklanarak çoğalır.
D) a ve b ana bireyle aynı genetik yapıya sahiptir.

Soru 6
Bazı bitkilerin yan dallarının uçları toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Toprak altında kalan dallardan yeni kökler meydana gelir ve gelişir. Yan dalların gelişimleri yeterli düzeye geldiğinde ana bitkiden kesilerek ayrılır.
Yukarıda anlatıldığı şekilde bir bitkinin vejetatif üremesi hangi yöntemle olur?

A) Daldırma
B) Aşılama
C) Çelikleme
D) Doku kültürü

Soru 7
I. Mayoz bölünmelerle gamet oluşturulur.
II. Döllenmeyle zigot oluşur.
III. Oluşan bireyler ata bireylerden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.
Verilenlerden hangileri bir canlının eşeysiz üremesi sırasında gözlenmez?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
a. Tetrat oluşması
b. Homolog kromozomların ayrılması
c. Kardeş kromatitlerin ayrılması
d. Kromozom sayısının sabit kalması
Verilenler Mayoz I ve Mayoz II’de gerçekleşenler şeklinde sınıflanırsa hangisi doğru olur? 

A) Mayoz I :  a ve b – Mayoz II :  c ve d
B) Mayoz I :  a ve c - Mayoz II :  b ve d
C) Mayoz I :  b ve c - Mayoz II :  a ve d
D) Mayoz I :  b ve d - Mayoz II : a ve c

Soru 9
Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik gözlenmesinin asıl nedeni verilenlerden hangisidir?

A) Cross-over’ın görülmesi
B) Homolog kromozomların ayrılması
C) İki aşamada gerçekleşmesi
D) Tek interfaz olması

Soru 10
Bakterilerde gözlenen konjugasyon olayı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Konjugasyonda görev yapan eşey piluslarının üretilmesi için gerekli bilgiyi taşıyan plazmite F plazmiti denir.
B) Konjugasyon olayında gen aktarımı F+’dan F-‘ye doğru tek yönlü gerçekleşir.
C) Konjugasyon ile ani sıcaklık değişimleri, besin yetersizliği, antibiyotik uygulaması gibi durumlara dirençli bakteriler oluşur.
D) Konjugasyon ile birey sayısı artırılarak bakteri türlerinin devamlılığı sağlanmış olur.

Soru 11
Arılarda gözlenen partenogenez olayı için, I. Döllenmemiş yumurtalardan erkek arılar oluşur. II. Erkek arıların kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. III. Kraliçe ve işçi arıların kalıtsal yapısında farklılık yoktur. verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 12
İnsan dişi üreme sisteminde döl yatağının iç kısmında bulunan ve mukus salgılayıp bol miktarda kan damarı taşıyan tabaka aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Yumurtalık
B) Yumurta kanalı
C) Endometriyum
D) Serviks

Soru 13
Menstrual döngünün bu evresinde FSH’ın etkisiyle foliküllerden biri gelişir ve içinde yumurta hücresi olgunlaşır. Gelişen folikül hücreleri çok östrojen, az progesteron salgılar. Evre 10-14 gün arasında sürer. Özellikleri verilen menstrual döngü evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Folikül evresi
B) Ovulasyon evresi
C) Korpus luteum evresi
D) Menstruasyon evresi

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biri değildir?

A) AIDS
B) Frengi
C) Dizanteri
D) HPV

Soru 15
İnsan embriyosunun büyüyerek gelişmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur?

A) Mayoz bölünme
B) Mitoz bölünme
C) Döllenme
D) Aşılanma

Soru 16
I. Zigot II. Blastomer III. Morula İnsan embriyosu gelişirken verilenler hangi sıraya göre oluşur?

A) I – II – III
B) I – III – II
C) II – I – III
D) II – III – I

Soru 17
Embriyonun tüm örtülerini en dıştan saran koruyucu zara ne ad verilir?

A) Amniyon
B) Vitellus
C) Koriyon
D) Allantoyis

Soru 18
Amniyosentez yöntemi uygulanırken verilenlerden hangisine dikkat edilmez?

A) Hamileliğin 16. haftasında olmasına
B) Ayrıntılı ultrason yapıldıktan sonra uygulanmasına
C) Bebeğin rahim içindeki durumu tespit edildikten sonra yapılmasına
D) Embriyonun rahime tutunduğunun anlaşılmasından sonra uygulanmasına

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemiyle ilgili değildir?

A) Epididimis
B) Uterus
C) Seminifer tüpçük
D) Vas deferens

Soru 20
Menstruasyonun ovulasyon evresinde etkin olan hormon hangisidir?

A) Progesteron
B) Östrojen
C) FSH
D) LH

1.A 2.C 3.D 4.B 5.C 6.A 7.D 8.A 9.B 10.D 11.A 12.C 13.A 14.C 15.B 16.A 17.C 18.D 19.B 20.D