• Biyoloji 4 – Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
• Kalıtsal olarak bir canlıdan yavrulara aktarılabilen özelliklerdir.
• Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinden her biridir.
• Kromozomlarda, her karakter için ilgili genin kapladığı bölgedir.

Verilen açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?

A) Dominant
B) Lokus
C) Karakter
D) Alel

Soru 2
Homozigot sarı tohumlu bezelyenin yeşil tohumlu bezelye ile tozlaştırılmasıyla oluşacak F2 dölündeki fenotip oranı ne olur? (Sarı tohumluluk yeşil tohumluluk üzerine baskındır.)

A) 1 : 1
B) 1 : 2
C) 1 : 3
D) 1 : 2 : 1

Soru 3
2n = AaBbCCDdee genotipli bir hücrenin mayoz bölünme yapmasıyla oluşacak gamet çeşit sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 4
B) 8
C) 16
D) 32

Soru 4
Eksik baskınlıkla ilgili olarak,
I. Bir karakteri belirleyen genlerin birbiri üzerine baskınlık kuramaması sonucu oluşur.
II. Oluşan fenotip çeşit sayısı daima genotip çeşit sayısından fazla olur.
III. Sadece bitkilerde gözlenebilen bir durumdur.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 5

Kan grupları ile ilgili verilen tablo incelendiğinde I, II, III ve IV için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I, A antijenidir.
B) II’ de iki farklı antijen bulunur.
C) III, Anti – B’ dir.
D) IV’ te iki farklı antikor bulunur.

Soru 6
Heterozigot A Rh + kan gruplu bir kadınla, heterozigot B Rh – kan gruplu bir erkeğin evliliğinden 0 Rh – kan gruplu bir kız çocuğunun olma olasılığı nedir?

A) 1 / 8
B) 1 / 16
C) 1 / 32
D) 3 / 32

Soru 7

Verilen şekil incelendiğinde a, b ve c için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Renk körlüğü geni a’da taşınır.
B) b’deki özelliklerin kadınlarda görülme olasılığı yüksektir.
C) c’deki özellikler sadece erkeklerde ortaya çıkar
D) Balık pulluluk ve yapışık parmaklık c’deki genlerle taşınır.

Soru 8
Renk körlüğü genini taşıyan sağlıklı bir kadınla, renk körü bir erkeğin evliliğinden doğacak çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) Sağlıklı erkek çocukları olabilir.
B) Renk körü erkek çocukları olabilir.
C) Renk körü kız çocuğu olmaz.
D) Taşıyıcı kız çocukları olabilir.

Soru 9
I. 22 + X
II. 22 + Y
III. 22 + XX
IV. 22 + 0
Verilen gametlerden hangilerinin döllenmesiyle Tripl – X sendromu ortaya çıkar?

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

Soru 10
Down sendromlu bireylerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) 47 kromozomludurlar.
B) Erkekleri 45 + XX formülü ile gösterilir.
C) Otozomal ayrılmama sonucu oluşur.
D) Eşey organları tam gelişmediği için kısırdırlar.

Soru 11
Hücrelerdeki kromozom sayısının biyoteknolojik yöntemlerle 3n ve daha fazla olmasının sağlan masıyla daha iri çiçekli ve meyveli bitkilerin elde edilme si yöntemi verilenlerden hangisidir?

A) Yapay döllenme
B) Klonlama
C) Poliploidi
D) Geleneksel ıslah

Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi bir popülasyon örneğidir?

A) Eğirdir Gölü’ ndeki sazan balıkları
B) Beynam Ormanı’ ndaki çamlar
C) Karadeniz Bölgesi’ ndeki canlılar
D) Kahramanmaraş’ taki bitkiler

Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden biri değildir?

A) Sıcaklık
B) Mineraller
C) Toprak
D) Ayrıştırıcılar

Soru 14
Aşağıda verilen organizma lardan hangisi kemoototrof canlılara örnek verilmez?

A) Kükürt bakterileri
B) Nitrobakter
C) Nitrosomonas
D) Siyanobakteri

Soru 15
I. Otçul memeli – Selüloz sindiren bakteri
II. Timsah – Kürdan kuşu
III. Yengeç – Denizgülü
IV. Mantar – Alg
Verilen simbiyoz yaşam şekilleri, protokooperasyon (a) ve sıkı mütüalizm (b) şeklinde sınıflanırsa hangisi doğru olur?

A) a: I ve III – b: II ve IV
B) a: II ve III – b: I ve IV
C) a: II ve IV – b: I ve III
D) a: III ve IV – b: I ve II

Soru 16
Dış parazitlerle (ektoparazit) ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Duyu organları körelmiştir.
B) Tenya ve Plazmodyum örnek verilir.
C) Sindirim sistemleri yoktur.
D) Hareket organları gelişmiştir.

Soru 17

Verilen besin piramidi için hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) I’ deki canlılar ototrof beslenir.
B) II’ deki canlıların sindirim kanalında selüloz sindiren bakteri bulunabilir.
C) III’ teki canlıların kesici-köpek dişleri gelişmiş olabilir.
D) IV’ teki canlılar sadece kemoototrof beslenme gösterir.

Soru 18
I. Toprağa baklagil ekimi yapılması
II. Nitrat bakterilerinin sayıca artması
III. Denitrifikasyon faaliyetinin hızlanması
Verilenlerden hangileri bitkiler için topraktaki kullanılabilir azot oranını artırır?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 19
Biyomlarla ilgili,
I. Geniş coğrafi bölgeleri kaplayan büyük ekosistem çeşitleridir.
II. Sadece biyotik faktörler bir araya gelerek biyomları oluşturur.
III. Her biyomun iklim ve canlı tipi tektir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 20
Aşağıda verilen biyom tiplerinden hangisi ülkemiz sınırları içinde yoktur?

A) Yaprak döken ormanlar
B) İğne yapraklı ormanlar
C) Tropikal yağmur ormanları
D) Ilıman bölge ormanları

1.A 2.C 3.B 4.A 5.C 6.B 7.B 8.C 9.A 10.B 11.C 12.A 13.D 14.D 15.B 16.D 17.D 18.B 19.A 20.C