• Biyoloji 7 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I. Karbon II. Hidrojen III. Magnezyum Yukarıda verilen elementlerden hangileri klorofilin yapısında bulunur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
I. Radyo dalgaları
II. X ışınları
III. Mor ötesi ışınları
Yukarıdaki güneş ışınlarından hangileri fazla enerji yüklü olup DNA yapısını bozarak mutasyonlara neden olur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
2 mol glikozun glikolizinde aktivasyon enerjisi olarak kaç ATP gereklidir?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

Soru 4
I. Fotofosforilasyon
II. Oksidatif fosforilasyon
III. Substrat düzeyde fosforilasyon
Oksijenli solunumla ATP sentezi yukarıdakilerden hangisi ile olur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
Glikozun fermantasyonu sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A) Laktik asit
B) Etil alkol
C) Karbondioksit
D) Su

Soru 6
Fotosentez tepkimeleri ile 1 molekül glikoz sentezlenebilmesi için kaç molekül CO2 gereklidir?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

Soru 7
Kas hücrelerinin enerji elde etmek için; I. ATP II. Glikoz III. Kreatin fosfat maddelerini öncelikli kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I – II – III
B) I – III – II
C) II – I – III
D) II – III – I

Soru 8
Işık enerjisi ile suyun iyonize olarak H+ (hidrojen iyonu) ve OH- (hidroksit iyonu) oluşturulması tepkimesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidroliz
B) Fotoliz
C) Hidrasyon
D) Dehidrasyon

Soru 9
Aşağıdaki ototrof canlılardan hangisi kemosentez ile organik besin sentezleyebilir?

A) Bakteriler
B) Öglena
C) Yeşil bitkiler
D) Algler

Soru 10
Fotosentezde 1 molekül glikoz sentezlenebilmesi için karbon tutma reaksiyonlarında gerekli olan ATP ve NADPH + H+ miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 11
Fotosentez hızına etki eden faktörlerden hangisi bitkinin genetik özelliklerine bağlıdır?

A) Klorofil miktarı
B) Işık şiddeti
C) CO2 yoğunluğu
D) Sıcaklık

Soru 12
Kemosentetik ototrof canlılar, organik besin sentezi için gerekli olan enerjiyi elde etmek için aşağıdakilerden hangisini okside etmezler?

A) Demir
B) Amonyak
C) Hidrojen sülfür
D) Glikoz

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ve oksijenli solunumun ortak yönlerinden değildir?

A) ATP sentezi
B) ATP kullanımı
C) Besin sentezi
D) ETS kullanımı

Soru 14
I. DNA
II. Klorofil
III. Kloroplast
IV. Endoplazmik
Retikulum Bir bakteri hücresinin fotosentezi gerçekleştirdiği bilindiğine göre, bu bakteri yukarıdaki yapılardan hangilerine kesinlikle sahiptir?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

Soru 15
Ökaryot bir hücrede DNA, aşağıdaki hücre bölümlerinden hangisinde bulunmaz?

A) Çekirdek
B) Kloroplast
C) Mitokondri
D) Sitoplazma

Soru 16
DNA’yı oluşturan timin nükleotitinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Timin azotlu organik bazı
B) Deoksiriboz şekeri
C) Fosfat grubu
D) Riboz şekeri

Soru 17
DNA’nın I. ipliğindeki azotlu organik bazların dizilişi: A – G – C – T – A – T – G şeklindedir. Bu DNA molekülünde toplam hidrojen bağ sayısı ne kadardır?

A) 7
B) 14
C) 17
D) 21

Soru 18
I. Replikasyon
II. Transkripsiyon
III. Translasyon
Protein sentezinde yukarıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesine gerek yoktur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 19


Yukarıdaki transkripsiyon olayında mRNA’daki ikinci kodon hangisidir?

A) S T G
B) G U S
C) G T S
D) S T G

Soru 20
599 peptit bağı içeren bir polipeptit zincirinin oluşması için DNA’nın şifre veren ipliğinde en az kaç tane nükleotit olmalıdır? (Stop kodon hariç)

A) 1800
B) 1806
C) 1812
D) 1824

1. D 2. C 3. B 4. C 5. D 6. C 7. B 8. B 9. A 10. D 11. A 12. D 13. C 14. A 15. D 16. D 17. C 18. A 19. B 20. A