• Biyoloji 8 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
I İklim II BeslenmeIII Sosyoekonomik durumTek yumurta ikizlerinde, genetik yapı aynı olmasına rağmen dış görünüşlerinde bazı farklılıklar olabilmektedir. Yukarıdakilerden hangileri bu farklılığın oluşmasında etkilidir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
Bireyin sahip olduğu genlerin toplamına ne denir?

A) Genotip
B) Fenotip
C) Alel gen
D) Homolog kromozom

Soru 3Kaynak: acikliseliyiz.net
Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

A) Bireyin sahip olduğu genlerden çekinik olanları anneden gelir.
B) Genlerin kromozom üzerinde bulunduğu bölüme lokus denir.
C) Heterozigot genotipe sahip bireyin fenotipinde baskın genin etkisi görülür.
D) Bir karakterin iki ya da daha fazla farklı şekline alel gen denir.

Soru 4
Heterozigot sarı tohumlu bir bezelyeden, yeşil renk genini içeren gamet oluşma oranı % kaçtır? (Bezelyelerde sarı tohumluluk yeşil tohumluluğa baskındır.)

A) 75
B) 50
C) 25
D) 0

Soru 5
Bir karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanmasındaki genotipik ayrışım oranı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) 1:1
B) 3:1
C) 1:2:1
D) 9:3:3:

Soru 16
aabbcc genotipli bireyden oluşacak gamet çeşidi sayısı kaçtır? (Genler bağımsızdır.)

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 7
Bezelyelerde sarı tohumluluk (S), yeşil tohumluluğa (s); düzgün tohumluluk (
D), buruşuk tohumluluğa (
D) baskındır. Buna göre homozigot sarı, heterozigot düzgün tohumlu bir bireyin genotip gösterimi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Ss Dd
B) SS Dd
C) Ss DD
D) ss dd

Soru 8
I BO II AOIII ABYukarıda verilen kan gruplarından hangilerinin alyuvarlarının yüzeyinde B antijeni bulunur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 9
Her ikisi de heterozigot A kan grubuna sahip bir erkek ve kadının evliliğinden doğacak çocukların heterozigot A kan grubuna sahip olma olasılığı % kaçtır?

A) 100
B) 75
C) 50
D) 25 43

Soru 10
Bir karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanması durumunda, fenotip ve genotip ayrışım oranı birbirine eşitse, bireylerdeki bu karakter üzerine etki eden genler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bireylerden birinin ilgili genleri baskındır.
B) Bireylerden birinin ilgili genleri çekiniktir.
C) Bireylerdeki bu genler, canlının tüm karakterlerini belirler.
D) Bireylerdeki ilgili genler birbirlerine eksik baskındır.

Soru 11Bu İçerik: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
İnsanlarda vücut hücrelerini kontrol eden kromozomlara ne denir?

A) Otozom
B) Gonozom
C) Genotip
D) Fenotip

Soru 12
Sirke sineklerinde (Drosophila) kırmızı göz rengi geni, beyaz göz rengi genine baskın olup, eşeye bağlı kalıtım gösterir. Buna göre beyaz gözlü bir dişinin genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) XK XK
B) XK Xk
C) Xk Xk
D) XkY

Soru 13
İnsanlarda renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterdiğine göre, renk körü bir erkeğin genotipi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) XR XR
B) Xr Xr
C) XR Y
D) Xr Y

Soru 14
İnsanda aşağıda kromozom dağılımı verilen eşey hücrelerinden hangisinin otozomlarında ayrılmama olayı olmuştur?

A) (22 + x) (22 + x)
B) (23 + x) (21 + x)
C) (22 + x) (22 + y)
D) (22 + xx) (22 + 0)

Soru 15
Bazı durumlarda nokta mutasyonları birey için zararlı olmaz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kromozomların uzun zincire sahip olması
B) Genlerin kromozomlar üzerinde bulunması
C) Amino asitlerin birden fazla şifre ile şifrelenmesi
D) Proteinlerin aminoasitlerden oluşması

Soru 16
I Besin II SıcaklıkIII NemlilikYukarıda verilen çevresel faktörlerden hangileri modifikasyona neden olabilir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17Bu Test: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Herhangi bir genin popülasyonda bulunma sıklığına ne denir?

A) Genotip
B) Fenotip
C) Gen havuzu
D) Gen frekansı

Soru 18
Kararlı bir popülasyonda çekinik bir genin frekansı 0,4 ise baskın genin frekansı kaçtır?

A) 0,2
B) 0,4
C) 0,6
D) 0,8

Soru 19
Popülasyonun dışına olan göçler, popülasyondaki gen frekansını nasıl etkiler?

A) Azaltır.
B) Artırır.
C) Önce azaltır sonra artırır.
D) Önce artırır sonra sabit hale getirir.

Soru 20
Gen klonlaması sırasında, kesilen DNA parçalarının birbirlerine eklenmesinde kullanılan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) RNA
B) Ligaz
C) DNA polimeraz
D) Restriksiyon endonükleaz

1.D — 2.A — 3.A — 4.B — 5.C — 6.A — 7.B — 8.B — 9.C — 10.D — 11.A — 12.C — 13.D — 14.B — 15.C — 16.D — 17.D — 18.C — 19.A — 20.B