• Biyoloji 8 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I. AA II. Aa III. aa Yukarıdaki genotiplerden hangileri bireyin bu karakter bakımından homozigot olduğunu gösterir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 2
I. kk x Kk II. Kk x Kk III. KK x Kk IV. kk x kk Yukarıdaki çaprazlamalardan hangisinde oluşacak döllerin genotipik ayrışım oranı, fenotipik ayrışım oranına eşittir?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV

Soru 3
İki karakter bakımından melez olan bezelyeler çaprazlandığında, oluşacak döllerin fenotipik ayrışım oranı nedir?

A) 9 : 3 : 3 : 1
B) 1 : 2 : 1
C) 3 : 1
D) 1 : 1

Soru 4
ABRh+ kan grubu olan bireyin alyuvarlarının yüzeyinde bulunan antijenler hangileridir?

A) A
B) A, Rh
C) B, Rh
D) A, B, Rh

Soru 5
Fenotipte baskın karakterde olan bezelyenin genotipinin ne olduğunu bulabilmek için o karaktere göre aşağıda verilen bireylerden hangisi ile çaprazlanmalıdır?

A) Homozigot baskın
B) Heterezigot baskın
C) Çekinik özellikteki birey
D) Kendisi ile

Soru 6

Yukarıdaki soy ağacında 5 numaralı birey 0 kan grubuna sahipse 1 nolu birey aşağıdaki kan gruplarından hangisine sahip olamaz?

A) A0
B) B0
C) AB
D) 00

Soru 7
Balık pulluluğu hastası olan bir babanın, kız çocuklarının balık pulluluğu hastası olma olasılığı yüzde kaçtır?

A) 0
B) 50
C) 75
D) 100

Soru 8
Renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir dişi ile hasta bir erkeğin çocuklarının renk körü olma olasılığı nedir?

A) 1 / 1
B) 1 / 2
C) 1 / 4
D) 3 / 4

Soru 9
Aşağıdaki gametlerden hangisi gonozomlarda ayrılmama sonucu oluşmuştur?

A) 21 + X
B) 22 + X
C) 23 + X
D) 22 + O

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi mutasyonlara neden olmaz?

A) Radyasyon
B) pH değişiklikleri
C) Vitaminler
D) Sıcaklık artışı

Soru 11
I. Hemofili
II. Albinizm
III. Huntington hastalığı
Yukarıda verilen kalıtsal hastalıklardan hangileri çekinik genlerle ortaya çıkar?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 12
Aşağıda kan grupları verilen çiftlerden hangisinde kan uyuşmazlığı görülebilir?

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 13
Bir popülasyonun kalıtsal yapısına ne denir?

A) Genotip
B) Fenotip
C) Gen havuzu
D) Populasyon genetiği

Soru 14
Kararlı bir popülasyonda baskın genin frekansı 0,8 ise, çekinik genin frekansı kaçtır?

A) 0,2
B) 0,4
C) 0,6
D) 0,8

Soru 15
1000 kişilik bir popülasyonda hemofili genin frekansı 0,1 dir. Bu popülasyonda hemofili erkek bireylerin sayısı ne kadardır?

A) 20
B) 100
C) 200
D) 400

Soru 16
Hardy-Weinberg kuralına göre aşağıdakilerden hangisi popülasyona ait gen havuzunda gen frekansının değişmesine neden olmaz?

A) Göç
B) Mutasyon
C) Rastgele eş seçimi
D) Genetik sürüklenme

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi DNA izolasyonunda kullanılan enzimlerden birisi değildir?

A) Ligaz
B) Fosfataz
C) DNA polimeraz
D) Restriksiyon endonükleaz

Soru 18
I. Biyolistik yöntem II. Eletroporasyon yöntemi III. Mikroenjeksiyon yöntemi Yukarıdaki yöntemlerden hangilerinde, hücre veya dokunun üzerine DNA kaplı parçacıklar içeren çok hızlı olan mermi ile ateş edilerek DNA hayvan hücresine aktarılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojik uygulamalardan birisi değildir?

A) Ayrıştırıcı mikroorganizmalar aracılığı ile kirli suların arıtılması
B) Deterjan üretiminde Loprinuz cinereus mantarından elde edilen enzimin kullanılması
C) Özel ortamlarda elde edilen saf mikroorganizma kolonilerinin ilaç yapımında kullanılması
D) Akraba evliliklerinden doğacak çocuklarda kalıtsal hastalıkların görülme sıklığının hesaplanması

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde biyoteknolojide kullanılan vektör araçlarından birisi değildir?

A) Bakteri plazmitleri
B) Bakteriofajlar
C) Virüsler
D) Tütün bitkisi

1. C 2. D 3. A 4. D 5. C 6. C 7. A 8. B 9. D 10. C 11. B 12. B 13. C 14. A 15. B 16. C 17. A 18. A 19. D 20. D