• Fıkıh 2 – Test 2Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
“…Namaza başlamadan önce abdestli olmamız, namaz kılacağımız yerin ve elbisemizin temiz olması gerekir. Kıbleye yönelmeden hangi namazı kılacağımızdan ve vaktinin girdiğinden de emin olmak zorundayız…” Bu metinde aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Hadesten taharet
B) Necasetten taharet
C) Niyet
D) Setri avret

Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde gusül abdesti almak sünnettir?

A) Cünüplük hâlinden sonra
B) Cuma ve bayram namazlarından önce
C) Kadınların adet hâllerinin bitiminde
D) Kadınların lohusalık hâllerinin bitiminde

Soru 3
Bir kişinin cenaze namazının kılınması için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

A) Müslüman olması
B) Yıkanmış olması
C) Ergenlik çağına girmiş olması
D) Kefenlenmiş olması

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi imam olacak kişide bulunması gereken özelliklerden değildir?

A) Mukim olmak
B) Müslüman olmak
C) Ergenlik çağına girmiş olmak
D) Akıl sağlığı yerinde olmak

Soru 5
Hanefi mezhebine göre, aşağıdakilerden hangisi namazda sehiv secdesi yapmayı gerektirir?

A) Namaz kılarken abdestinin olmadığını hatırlamak
B) Kıyamdayken elleri bağlamayı terketmek
C) Vitir namazında kunut dualarını unutmak
D) Namazda iken gülmek

Soru 6
Hanefi mezhebine göre, aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?

A) “Sübhaneke” duasını okumak
B) “Fatiha” suresini okumak
C) Secde ayeti okunduğunda tilavet secdesi yapmak
D) Oturuşlarda “tahiyyat” duasını okumak

Soru 7
“…Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı kıl. Muhakkak namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür…” (Ankebut suresi, 45. ayet) Bu ayetten namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Namazın fıkhi hükmüne
B) Namazın kılınış şekline
C) Namazın önemine
D) Namazın faydalarına

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzları (rükün) arasında yer almaz?

A) Kıyam
B) Kıraat
C) Rüku
D) Niyet

Soru 9
Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastaların tutmadıkları farz orucun karşılığı olarak yapmaları gereken mali yükümlülüğe ne denir?

A) Fitre
B) Zekat
C) Sadaka
D) Fidye

Soru 10
Dinen zekat için gerekli olan zenginlik ölçüsüne ne denir?

A) Nisab
B) Nema
C) Asli ihtiyaç
D) Öşür

Soru 11
“… İki kişinin arasını bulup barıştırmak sadakadır. Kişiye bineğine binmesinde veya eşyasını koymada yardım etmek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek için atılan her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak da bir sadakadır.” Bu hadis sadakanın hangi yönüne işaret etmektedir?

A) Amacı
B) Önemi
C) Kapsamı
D) Faydaları

Soru 12
Aşağıdaki oruçlardan hangisi farzdır?

A) Kazaya kalmış oruçlar
B) Haftanın pazartesi ve perşembe günü tutulan oruçlar
C) Her kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruçlar
D) Muhharem’in 9. ve 10. günlerinde tutulan oruçlar

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumsal faydalarındandır?

A) Allah’ın hoşnutluğunu kazandırır.
B) Sosyal adaleti sağlar.
C) Şefkat ve merhamet duygularını geliştirir.
D) Cimrilik, kıskançlık ve bencillik duygularından uzaklaştırır.

Soru 14
I Altın, gümüş ve nakit para = 1/40
II Sığır ve manda = 30-40 arası için 2 yaşında 1 dana
III Toprak ürünleri = 1/5
IV Madenler = 1/5
Yukarıdaki tabloda zekat oranı yanlış verilen mal hangisidir?

A) I
B) II
C) III
D) IV

Soru 15
Zilhicce ayının 10,11 ve 12. günlerinde kesilen kurban hangisidir?

A) Udhiye Kurbanı
B) Hedy Kurbanı
C) Şükür Kurbanı
D) Akika Kurbanı

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi umrede yapılmaz?

A) Şeytan taşlama
B) İhram
C) Tavaf
D) Say

Soru 17
Kurban bayramında getirilen teşrik tekbirlerinin başlangıç ve bitiş zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Bayramın birinci günü sabah namazı – Dördüncü gün ikindi namazı
B) Arefe günü ikindi namazı – Üçüncü gün ikindi namazı
C) Arefe günü sabah namazı – Dördüncü gün ikindi namazı
D) Bayramın birinci günü öğle namazı – Üçüncü gün akşam namazı

Soru 18
Hac ve umre için ayrı ayrı ihrama girilen ve kurban kesmenin vacip olduğu hacca ne isim verilir?

A) İfrad Haccı
B) Kıran Haccı
C) Veda Haccı
D) Temettü Haccı

Soru 19
Dinimizin anne karnındaki bir ceninin hayatını sonlandırmayı yasaklaması aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Mülkiyet hakkı
B) Yaşama hakkı
C) İnanç hürriyeti
D) İbadet hürriyeti

Soru 20
Bir ülkede evlenme oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artması aşağıdakilerden hangisini olumsuz şekilde etkiler?

A) Yaşama hakkını
B) Mülkiyet hakkını
C) Düşünce hürriyetini
D) Neslin korunmasını

1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.B 8.D 9.D 10.A 11.C 12.A 13.B 14.C 15.A 16.A 17.C 18.D 19.B 20.D