• Fıkıh 2 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Gusül abdesti olmayan kişilerin, aşağıdakilerden hangisini yapmalarında dinen bir sakınca yoktur?

A) Dua etmelerinde
B) Namaz kılmalarında
C) Kâbe’yi tavaf etmelerinde
D) Kur’an-ı elle tutmalarında

Soru 2
Aşağıda teyemmüm abdesti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her namaz için ayrı teyemmüm almak gerekir.
B) Teyemmüm, boy abdestinin yerine geçmez.
C) Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
D) Suyu kullanma imkânı doğduğunda teyemmüm bozulur.

Soru 3
Aşağıda verilen durumların hangisinde gusül abdesti almak şart değildir?

A) Cünüplük halinde
B) Lohusalığın bitiminde
C) Adet halinin bitiminde
D) Cuma namazı öncesinde

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

A) Besmele ile başlamak
B) Boynu mesh etmek
C) Ağız ve burnu temizlemek
D) Başı mesh etmek

Soru 5
Abdest uzuvlarından birinin sargılı olması durumunda sargılı uzvun mesh edilebilme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sargı çıkarılıncaya kadardır.
B) Mestteki gibi 24 saattir.
C) 72 saati geçmemelidir.
D) 48 saati geçmemelidir.

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir?

A) Kıraat
B) Ka’de-i Ahire
C) Niyet
D) İftitah Tekbiri

Soru 7
Aşağıda verilen vakitlerin hangisinde nafile ve kaza namazı kılınamaz?

A) Yatsı namazından sabah namazına kadar olan sürede
B) Güneşin doğuşundan itibaren yaklaşık 45 dakika sonrasındaki sürede
C) İkindi namazı vakti girmeden önceki yaklaşık 15 dakikalık sürede
D) İmsak vakti girmeden önceki 30 dakikalık sürede

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir?

A) Fatiha suresini okumak
B) Kıyamda elleri bağlamak
C) Rükûdan kalkarken “semiallahu limen hamide” demek
D) Namazın rükünleri arasındaki geçişlerde “Allahu Ekber” demek

Soru 9
Namaz bittikten sonra namazın farzlarından birini terk ettiğini fark eden kişi ne yapmalıdır?

A) Hemen sehiv secdesi yapmalıdır.
B) Namazını tekrardan kılmalıdır.
C) Sadece terk ettiği rüknü yerine getirmelidir.
D) Bir şey yapması gerekmez.

Soru 10
Aşağıdaki namazların hangisinde imam kıraatı sesli yapmaz?

A) Sabah namazı
B) Cuma namazı
C) Akşam namazı
D) İkindi namazı

Soru 11
Hükmü itibarı ile diğerlerinden farklı olan farz namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenaze namazı
B) Cuma namazı
C) Yatsı namazı
D) Sabah namazı

Soru 12
Duha, Evvabin ve Teheccüd gibi namazların hükmü nedir?

A) Vacip
B) Sünnet
C) Farz
D) Nafile

Soru 13
Aşağıdaki davranışlardan hangisi namazı bozmaz?

A) Namazın farzlarından birini terk etmek
B) Namazda göğsü kıbleden başka yöne çevirmek
C) Namazda sübhâneke duasını okumayı unutmak
D) Namazda ayetleri anlamı bozacak şekilde okumak

Soru 14
Aşağıda verilen oruç çeşitlerinden hangisi farzdır?

A) Adak
B) Aşure
C) Şevval
D) Kefaret

Soru 15
Aşağıdaki durumlardan hangisi orucu bozmaz?

A) Yanlışlıkla bir şeyler yiyip içmek
B) Kasten bir şeyler yiyip içmek
C) Unutarak bir şeyler yiyip içmek
D) Kendi isteği ile ağız dolusu kusmak

Soru 16
Kaza orucunu hastalık nedeniyle bozan kişi ne yapmalıdır?

A) Bir daha tutması gerekmez.
B) Tutup tutmamakta serbesttir.
C) Altmış gün kefaret orucu tutmalıdır.
D) Uygun bir zamanda tekrardan tutmalıdır.

Soru 17
Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Madenlerin zekât miktarı 1/10 dur.
B) Ticaret mallarının zekât miktarı 1/40 tır.
C) Koyun ve keçilerin nisab miktarı 40 tır.
D) Toprak ürünlerinin zekât miktarı 1/10 dur.

Soru 18
Aşağıdaki tavaf çeşitlerinden hangisi farzdır?

A) Kudüm
B) Veda
C) Ziyaret
D) Tatavvu

Soru 19
“Hac, Arafat’tan ibarettir.’’ Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Vakfe
B) Şavt
C) Tavaf
D) Sa’y

Soru 20
Hanefi mezhebine göre aşağıdaki kurban çeşitlerinden hangisi sünnettir?

A) Udhiye
B) Akika
C) Ceza
D) Adak

1. A 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. B 8. A 9. B 10. D 11. A 12. D 13. C 14. D 15. C 16. D 17. A 18. C 19. A 20. B