• Karş.Din. Tar. 2 – Test 2Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Elohim ve Yahve (Yahova) aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilişkilidir?

A) Yahudilik
B) Hristiyanlık
C) Şintoizm
D) Zerdüştlük

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi teslisin unsurlarından biri değildir?

A) Kutsal ruh
B) Oğul tanrı
C) Baba tanrı
D) Yüce ve tek tanrı

Soru 3
Hinduizm’de aydınların ve halkın din anlayışının birbirinden farklı olduğunu, Hint Kıtasında ilk önce tek tanrı anlayışı mevcutken sonradan çok tanrı inancının kıtada hakim hale geldiğini savunan İslam bilgini kimdir?

A) Kindi
B) Harezmi
C) Biruni
D) İbni Sina

Soru 4
Hristiyanlık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. İsa İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.
B) Günümüzde hristiyan nüfusun en fazla bulunduğu bölge Afrika’dır.
C) Hz. İsa’nın peygamber olduğu bölge Roma imparatorluğu sınırlarında bulunuyordu.
D) Teslisin üçüncü unsuru Kutsal Ruh’tur.

Soru 5
Hristiyanlık ve İslamiyete karşı Yahudiliği savunmak maksadıyla İslamiyetteki “amentü”ye benzer on üç maddelik iman esaslarını belirleyen Yahudi alimi kimdir?

A) Pavlos
B) Martin Luther
C) Musa b. Meymun
D) Abdullah b. Sebe

Soru 6
Hz. Musa, İsrailoğullarını Firavun’nun zulmünden kurtardıktan sonra nereye götürmeyi hedeflemiştir?

A) Şam
B) Tur-u Sina
C) Harran
D) Filistin (Kenan)

Soru 7
• Çocukluğu ve gençliğinin bir dönemi Firavunun sarayında geçti.
• Mısır’ı terk etti, Medyen’de Hz. Şuayb ile görüştü ve onun kızıyla evlendi.
• Sina Dağı’nda Rabb’inden vahiy aldı.
Yukarda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Musa
B) Hz. Davut
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Süleyman

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin Hz. Musa dışındaki peygamberlere bakışı hakkında yanlış bir bilgidir?

A) Diğer peygamberler sadece bir eğitici ve mürşittir.
B) Diğer peygamberler yalnız Allah’ın dilediği zaman vahiy alabilirken Hz. Musa her istediği zaman vahiy alabilir.
C) Mucize gösterme yönüyle Hz. Musa diğer peygamberlerden daha üstündür.
D) Hz. Musa ve diğer peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur.

Soru 9
Vedalar aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal kitabıdır?

A) Hinduizm
B) Konfüçyanizm
C) Budizm
D) Sihizm

Soru 10
Konfüçyüs hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplumda barışı tesis etmenin eğitimden geçtiğine inanıyordu
B) Öğrencilerine geleneksel hikmet dolu bilgiler öğretti
C) Ahura Mazdah’ı tanrı kabul ederdi.
D) İdeali erdemli insanlardan oluşan bir toplum oluşturmaktı.

Soru 11
Evren sonsuzdur. İnsanlar amelleri doğrultusunda mükafaat ve ceza görürler. Kötü amel işleyenler öldüklerinde kötü varlıkların bedeninde, iyi amel işleyenler de güzel bedenlerde varlıklarını sürdürürler ve bu durum nirvanaya ulaşıncaya kadar sürer.
Yukarda ceza ve mükafaat anlayışı hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zerdüştlük
B) Budizm
C) Şintoizm
D) Hristiyanlık

Soru 12
Sözlükte “birine yol göstermek, birini doğru yola ve inanca sevk etmek” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müctehit
B) Mehdi
C) Havari
D) Mürid

Soru 13
Bir anlamda Tanah’ın tefsiri olan, Yahudi hahamlarının nesilden nesile aktardıkları sözlü rivayetlerin tümüne ne denir?

A) Talmut
B) Yeni Ahit
C) Eski Ahit
D) Mezmurlar (Zebur)

Soru 14
Sihizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makavira
B) Lao – Tuzu
C) Ahura Mazdah
D) Guru Nanak

Soru 15
• Günlük ibadetlerini sabah, öğle ve akşam vaktinde yaparlar.
• Haftalık ibadetlerini Cumartesi günleri sinagogta yaparlar
• Yıllık olarak yapılan YomKippur (tevbe günleri) ibadeti vardır. Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Budizm
B) Yahudilik
C) Hristiyanlık
D) Zerdüştlük

Soru 16
Budistlerin en önemli hac merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İse
B) Efes
C) Bodhi Gaya
D) Ganj Nehri

Soru 17
Müslümanların farz olan hac ibadeti esnasında Kurban Bayramı’nın birinci günü şeytan taşladıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mina
B) Müzdelife
C) Arafat
D) Mikat

Soru 18
Mabetleri Romalılar tarafından yıkıldıktan sonra kurban ibadetini askıya alan din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hinduizm
B) Hristiyanlık
C) Zerdüştlük
D) Yahudilik

Soru 19
Hristiyanlıkta, Hz. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Noel
B) Paskalya
C) Fısıh
D) Sukkot

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Yahova Şahitleri’nin inançlarından değildir?

A) İnsanlık sona yaklaşmıştır.
B) Dinler arası diyolog gereksizdir.
C) İnsanlık evrim sonucu oluşmuştur.
D) Şeytan dünyanın görünmez yöneticisidir.

1.A 2.D 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D 9.A 10.C 11.B 12.B 13.A 14.D 15.B 16.C 17.A 18.D 19.B 20.C