• Sağlık Bilgisi 1 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Kişinin içinde bulunduğu çevresinden olumlu etkilenmesine ne denir?

A) Bedensel iyilik hali
B) Sosyal iyilik hali
C) Güçlüklere direnme
D) Yeni koşullara uyum gösterme

Soru 2
sag-2-2-2
Bebek ölüm hızını gösteren yukarıdaki formülde “?” yerinde hangisi olmalıdır?

A) O yıl içindeki canlı doğum sayısı
B) Son 5 yıl içindeki ölü doğan bebek sayısı
C) Bir ülkede bir yılda aşılanan bebek sayısı
D) Dünyada o yıl içinde hastalıklardan ölen bebek sayısı

Soru 3Kaynak: acikliseliyiz.net
Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden biyolojik etmenlerdendir?

A) Mikroorganizmalar
B) Böcek öldürücü ilaçlar
C) Nükleer atıklar
D) Stres

Soru 4
Tıbbi rehabilitasyon çalışmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkese mesleki rehberlik ve eğitim hizmeti sunulması
B) Kişinin ortopedik cihaz ve protezlere uyumunu sağlama
C) Sağlıklı insanların işe devamlılığının sağlanması
D) Özürlü kişinin uygun işte çalıştırılması

Soru 5
Koltuk altı temizliğinde aşağıdakilerden hangisi, temizlik maddesi olarak kullanılmalıdır?

A) Antiseptik maddeler
B) Kağıt mendil
C) Sabun
D) Deodorant

Soru 6
Burun ve kulak temizliği ile ilgili olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

A) Burun kıllarının koparılması
B) Kulağın sivri uçlu çubukla temizlenmesi
C) Burunun alkollü pamukla temizlenmesi
D) Kulak deldirirken steril araçlar kullanılması

Soru 7
Bazı bölgelerde içme suyunda florun eksik olması, ağız ve diş sağlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A) Dişlerin çok geç gelişmesine
B) Bazı dişlerin gelişmemesine
C) Diş çürüklerinin fazla olmasına
D) Diş eti çekilmesine 53

Soru 8
Banyo yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Küvete doldurulan suyun en az 50 ºC olmasına
B) Lif, terlik, havlu gibi araçların kişisel olmasına
C) Vücut temizliğinde sıvı deterjanlar kullanılmasına
D) Umumi hamamlarda banyo malzemelerinin ortak kullanılmasına

Soru 9
Düzenli ve yaşa uygun olarak yapılan spor uygulamalarının aşağıdakilerin hangisinde etkisi yoktur?

A) Kemik dokunun güçlenmesinde
B) Kan dolaşımının kolaylaşmasında
C) Büyüme çağında gelişimin yavaşlamasında
D) Kandaki kolesterol seviyesinin düşmesinde

Soru 10
Hücre ve dokuların biyolojik değişimleri sonucu organların işlevlerinin belli bir olgunluğa erişmesine ne ad verilir?

A) Büyüme
B) Olgunlaşma
C) Öğrenme
D) Gelişme

Soru 11Bu İçerik: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Sağlıklı bir bebek, kaçıncı aydan itibaren başını kaldırıp nesneleri izler?

A) 2.
B) 4.
C) 6.
D) 8.

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi oyun dönemindeki çocuğun büyüme ve gelişme özelliklerindendir?

A) Öğrenmeye karşı istekli olma
B) Davranışlarını kontrol edememe
C) İnatçı ve isteklerinde ısrarcı olma
D) Tamamen büyüklerine bağımlı olma

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi üçüncül koruyucu ruh sağlığı hizmetleri sağlayan kurumlardandır?

A) Özel klinik
B) Sağlık ocağı
C) Rehberlik merkezi
D) Rehabilitasyon merkezi

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi geç ergenlik döneminin ruhsal özelliklerindendir?

A) Sosyal ilişkilere uzak durma
B) Olaylara karşı abartılı tepki verme
C) Değişime ayak uydurmakta zorlanma
D) Toplumsal olaylara ve ülke sorunlarına eğilme

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörlerdendir?

A) Kişinin dinlendirici uğraşlarının olması
B) Kişinin aile bireylerinden birinin rahatsızlığı
C) Kişinin zararlı madde bağımlısı olması
D) Kişinin kalıtsal veya sonradan meydana gelen hastalığının olması

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi zararlı madde kullanan kişilerdeki yoksunluk belirtilerinden değildir?

A) Çarpıntı
B) Burun akıntısı
C) Göz bebeklerinde küçülme
D) Sara nöbetine benzer nöbetler

Soru 17Bu Test: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
I Kadmiyum II KatranIII AmonyakYukarıdakilerden hangileri tütünden elde edilen sigarada bulunan zararlı maddelerdendir?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi alkollü içkilerin karaciğeri etkilemesi sonucu ortaya çıkar?

A) Siroz
B) Ülser
C) Gastrit
D) Kronik ishal

Soru 19
I İçerisinde alkol olan tüm içecekler kullanım süresine bağlı olmaksızın bağımlılık yapabilir. II Alkollü içecekler vücuttaki B vitaminlerinin tükenip savunma sisteminin zayıflamasına yol açar.Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 20
Zararlı alışkanlıkların tedavisinde birinci aşamada aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Hastaların işine dönmesinin sağlanması
B) Hastanın fiziksel olarak tedavi edilmesi
C) Hastanın uyuşturucu maddeler hakkında bilgilendirilmesi
D) Hastanın ailesiyle birlikte kalmasının sağlanması

1.B — 2.A — 3.A — 4.B — 5.C — 6.D — 7.C — 8.B — 9.C — 10.D — 11.A — 12.A — 13.D — 14.D — 15.B — 16.C — 17.D — 18.A — 19.C — 20.B