• Sağlık Bilgisi 2 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailede yer alır?

A) Anneanne
B) Babaanne
C) Evli çocuklar
D) Evlenmemiş çocuklar

Soru 2
Ailenin iyi bir temelinin olması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Karıkoca arasındaki sağlıklı ilişkiye
B) Ailedeki çocuk sayısına
C) Karıkocanın akraba olmamasına
D) Aile bireylerinin iş hayatındaki başarılarına

Soru 3Kaynak: acikliseliyiz.net
Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının çocuk sağlığı açısından olumlu etkilerinden değildir?

A) Çocukların hastalıklara yakalanma riskinin azalması
B) Düşük doğum ağırlıklı bebek doğma olasılığının artması
C) Çocukların ruhsal yönden sağlıklı olması
D) Ailede çocuğa yeterli ilgi gösterilmesi

Soru 4
Gebelik dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Oluşan zigot, 57 gün sonra bölünerek çoğalmaya başlar.
B) İlk üç ayda embriyo gelişimi en yavaş durumdadır.
C) İstenmeyen gebeliklerin yasal olarak 10. haftaya kadar sonlandırması mümkündür.
D) Düşüğün ortaya çıkma olasılığı son üç ayda en yüksektir.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi doğumda sezaryen yönteminin kullanılmasını gerekli kılan durumlardandır?

A) İlk doğumlar
B) Erken doğumlar
C) Bebeğin normal pozisyonda gelişi
D) Bebeğin küçük, annenin doğum kanalının geniş olması

Soru 6
Çocuğun büyüme ve gelişmesinin izlenmesi sırasında, özellikle ilk aylarda; I Kalça çıkığı II Solunum bozukluğuIII FenilketonüriIV Hipotiroidizmhastalıklarından hangilerinin erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

Soru 7Bu Sorular www.acikliseliyiz.net sitesinden alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki hormonların salgılanışındaki bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardandır?

A) Guatr
B) Hemofili
C) Kas erimesi
D) Balık pulluluk

Soru 8
Çevresel hastalık sebeplerinden hangisi kimyasal çevre içinde yer alır?

A) İklim şartları
B) Giyim eşyaları
C) Kanser yapıcı maddeler
D) Bitkisel ve hayvansal ürünler

Soru 9
Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasında, aşağıdakiler hangi şekilde sıralanarak bulaşma zinciri oluşturur?
I Bulaşma yolu II Konak (sağlam kişi)III Enfeksiyon etkeni ve kaynağı

A) I II III
B) I III II
C) III I II
D) II III I 48

Soru 10
Hekimin önerdiği ilacı kullanan bir hastanın, ilaçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini bilmesi beklenemez?

A) Hangi miktarda kullanacağını
B) Ne kadar süreyle kullanacağını
C) Hangi ortamda muhafaza edeceğini
D) Başka hastalıklarda kullanıp kullanılmayacağını

Soru 11Bu Test www.acikliseliyiz.net sitesinden alınmıştırBu Test www.acikliseliyiz.net sitesinden alınmıştır
Hasta bakımında eğer tecrit uygulanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

A) Odaya sadece hasta yakınlarının alınması
B) Bakım yapan kişinin ellerini sık sık yıkaması
C) Hasta odasının sık sık havalandırılması
D) Çarşaf ve kullandığı diğer eşyaların ayrılması

Soru 12
• Bu hastalığa virüs, bakteri ya da mantarlar yol açabilir.• Belirtileri arasında yüksek ateş, göğüs ağrısı, solunum güçlüğü, hırıltılı öksürük yer alır.• Akciğerlerde hava keseciklerinin iltihaplanmasına yol açar.Yukarıda özellikleri verilen hastalık hangisidir?

A) Su çiçeği
B) Kızamık
C) Zatürre
D) Difteri

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi iç parazitlerin yol açtığı hastalıklardandır?

A) Uyuz
B) Sıtma
C) AIDS
D) Kuduz

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC’si içinde yer almaz?

A) Sindirimin değerlendirilmesi
B) Solunumun değerlendirilmesi
C) Kan dolaşımının değerlendirilmesi
D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

Soru 15
Kazalarda ilkyardım uygulamalarının başarılı olabilmesi için on başarı anahtarı bilinmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Solunum durmuşsa yapay solunum yapılmalıdır.
B) Kanama varsa durdurulmalıdır.
C) Şoka karşı önlem alınmalıdır.
D) Vücut sıcaklığı sürekli düşürülmelidir.

Soru 16Bu Sorubankası www.acikliseliyiz.net sitesinden alınmıştır
Bayılacağını hisseden kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

A) Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
B) Sırt üstü yatırılıp, ayaklarının 30 cm kaldırılması
C) Vücudun battaniyeyle örtülüp çok sıcak tutulması
D) Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesinin sağlanması

Soru 17
Kalp masajı ve solunumun birlikte yapılması gerektiği durumlarda, iki ilk yardımcı varsa uygulama nasıl olmalıdır?

A) 1 kalp masajı, 1 yapay solunum
B) 5 kalp masajı, 1 yapay solunum
C) 10 kalp masajı, 5 yapay solunum
D) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi donma belirtilerindendir?

A) Öncelikle derinin kızarması
B) Zarar gören bölgede gevşeme olması
C) Vücudun su kaybetmesi
D) Uyuşukluk ve halsizlik

Soru 19
Aşağıdaki durumlardan hangisi burkulma, zorlanma, çıkık ve kırıklarda görülen ortak belirtilerdendir?

A) Ağrı ve şişlik
B) Kanama ve şok
C) Kemik bütünlüğünün bozulması
D) Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması

Soru 20
Bir kaza sırasında baygın ve ağır yaralı hastaların taşınması gerekiyor ve de bir ilk yardımcı bulunuyorsa aşağıdaki taşıma yöntemlerinden hangisi uygun olur?

A) Sürünme yöntemi
B) Altın beşik yöntemi
C) Battaniye ile taşıma yöntemi
D) İlk yardımcının omzundan destek olma yöntemi

1.D — 2.A — 3.B — 4.C — 5.B — 6.D — 7.A — 8.C — 9.C — 10.D — 11.A — 12.C — 13.B — 14.A — 15.D — 16.C — 17.B — 18.D — 19.A — 20.A