• Sağlık Bilgisi 2 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi etkili ebeveynlerin özelliklerindendir?

A) Çocuklarının hatalarını anlayışla kabul etmeleri
B) Çocuklarla ilgili kararlarda yalnızca babanın söz sahibi olması
C) Çocuklarının yetenek ve gelişimlerinin üstünde beklentiler içine girmeleri
D) Çocuklarının bakımı ve yetiştirilmesinde yalnızca annenin sorumluluk alması

Soru 2
Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilere koruyucu aile denilmektedir. .
Buna göre, verilenlerden hangisi koruyucu aile olabilmek için gerekli koşullardan biri değildir?

A) 25-65 yaş aralığında bulunmak
B) En az üniversite mezunu olmak
C) Türkiye’de sürekli ikamet etmek
D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, aile planlamasının amaçlarından biri değildir?

A) Doğum yaşının ayarlanması
B) İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi
C) Çocuk sahibi olmayan ailelere yardımcı olunması
D) Ailelerin, istedikleri cinsiyette çocuk sahibi olmalarının sağlanması

Soru 4
I. Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da kullanabilir.
II. Kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından yalnızca birini (progesteron) içerir.
Genel koruma yöntemlerinden “mini hap” ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 5
Gebeliğin, kaçıncı haftadan önce sona ermesi “düşük” olarak adlandırılır?

A) 20.
B) 25.
C) 30.
D) 35.

Soru 6
Gebeliğin son döneminde, yetersiz beslenmenin de içinde bulunduğu birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan gebelik zehirlenmesinde, aşağıdakilerden hangisi görülür?

A) Kan basıncının düşmesi
B) İdrarla D vitamininin atılması
C) Plasenta dolaşımının iyi olması
D) El ve ayaklarda ağır ödem oluşması

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, gebe kadınlarda diyabetin görülme riskini artıran faktörlerindendir?

A) Şişmanlık
B) İki kez gebelik geçirmiş olmak
C) Ailesinde kanser geçmişi olmak
D) 25 yaş sonrasında gebe kalmak

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, “lohusalık humması (al basması)” olarak bilinen hastalıktan korunmak için yapılması gereken uygulamalardandır?

A) Şerbet içmek
B) Kurdele bağlamak
C) Su içmekten kaçınmak
D) Temizlik kurallarına dikkat etmek

Soru 9
Anne sütü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bebekte alerjik reaksiyonları artırır.
B) Bebeği bağırsak enfeksiyonlarından korur.
C) Doğumdan sonra gelen ilk süt, bebek için zararlıdır.
D) Elzem yağ asitleri bakımından inek sütü, anne sütünden daha zengindir.

Soru 10
Türkiye’de çocuklara uygulanan zorunlu aşı takvimine göre; doğumda, 1. ve 6. ayın sonunda yaptırılması gereken aşı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) BCG
B) KKK
C) Hep B
D) OPA

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, kanserde erken tanının önemini artıran sebeplerdendir?

A) Tedaviyi zorlaştırması
B) Tedavi şansını azaltması
C) Tedavi giderlerini artırması
D) Doku ve organ kaybını önlemesi

Soru 12
Diyabet hastaları, ev dışına tek başlarına çıkıyorlarsa üzerlerinde diyabet tipinin ve acil durumlarda iletişime geçilecek kişilerin telefon numaralarının yazılı olduğu bir kart bulundurmalıdırlar. Bu uygulamanın diyabet hastalarına sağladığı fayda, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeker oranını dengede tutması
B) Sağlam kişilere hastalığı bulaştırmasını önlemesi
C) Rahatsızlandığında tedavisinin daha çabuk yapılması
D) Etrafındakilere diyabetten korunma yollarını öğretmesi

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, kolesterolü normal değerlerde tutarak oluşabilecek kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı davranışlardandır?

A) Kilonun azaltılması
B) Egzersizden kaçınılması
C) Katı yağların tercih edilmesi
D) Aşırı kalorili yiyeceklerin tüketilmesi

Soru 14
Aşağıda akdeniz anemisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kalıtımsal geçiş gözlenmez.
B) Hastaların iştahları artmıştır.
C) Diğer bir ismi de demir eksikliği anemisidir.
D) Bu hastalığa sahip çocuk, doğduğunda normaldir.

Soru 15
• Pıhtılaşma bozukluğu oluşturan bir kan hastalığıdır.
• Faktör 8 ve 9 pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkar.
Yukarıda bazı özellikleri verilen hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dizanteri
B) Hemofili
C) Akdeniz ateşi
D) Hipertansiyon

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, kronik akciğer hastalarının yaşam kalitesini düşürür?

A) Düzenli uyumak
B) Doğru beslenmek
C) Hekim kontrolünü yaptırmak
D) Sigara içilen ortamlarda bulunmak

Soru 17
I. Temas
II. Kalıtım
III. Su ve besinler
Verilenlerden hangileri, bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarındandır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kaynağa yönelik olarak alınan önlemlerdendir?

A) Kemoproflaksi
B) İmmünizasyon
C) Filiasyon arama
D) Sağlamların eğitimi

Soru 19
Enfeksiyon etkenlerinin sağlam kişilere bulaşmasında rol oynayan eklem bacaklılara vektör denilmektedir. .
Buna göre, verilenlerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır?

A) Sıtma
B) Kuduz
C) Brusella
D) Kuş gribi

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, evde hasta bakımında dikkat edilmesi gereken uygulamalardan biri değildir?

A) Hastaya ait atıkların kurallara uygun şekilde imha edilmesi
B) Solunum güçlüğü çeken hastanın baş tarafının yüksekte tutulması
C) Hastaya fayda sağlayabilecek ilaçların hekime sorulmadan belirlenip verilmesi
D) Hastanın yatak çarşaflarının sık aralıklarla değiştirilip yatağının havalandırılması

1. A 2. B 3. D 4. C 5. A 6. D 7. A 8. D 9. B 10. C 11. D 12. C 13. A 14. D 15. B 16. D 17. B 18. C 19. A 20. C