• Sosyoloji 1 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi toplumu ve toplumsal ilişkileri konu edinen sosyolojinin inceleme alanına girmez?

A) Bireyin davranışlarının nedenleri
B) Toplumsal ilişkiler ve nedenleri
C) Toplumsal değişim süreçleri
D) Coğrafi özelliklerin toplumsal yaşama etkileri

Soru 2
Toplumsal olay; toplumsal ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belirli değişmelerdir. .
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaya örnektir?

A) Savaş
B) Evlilik
C) Seçim
D) İstanbul’un fethi

Soru 3
Fiziksel olarak bir arada olmayan, aralarında ilişki bulunmayan insanların ortak bir takım özelliklere göre gruplandırılmasına toplumsal kategori denir. .
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal kategori değildir?

A) Okul çağına gelen çocuklar
B) Miting alanında toplananlar
C) Aynı meslekte olanlar
D) Evliler

Soru 4
Bir toplumun geçmişten günümüze geçirmiş olduğu değişim süreçlerini bilmek, araştırılan toplumun anlaşılmasını kolaylaştırır. .
Buna göre sosyoloji aşağıdaki bilimlerden hangisiyle ilişki kurmalıdır?

A) Antropoloji
B) Coğrafya
C) Hukuk
D) Tarih

Soru 5
I. Özelden – özele doğru II. Özelden – genele doğru III. Genelden – özele doğru Verilenlerden tümdengelim akıl yürütme türünde zihnin işleyişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) Yalnız III
D) II ve III

Soru 6
Sosyolog, araştırmalarında olanı olduğu gibi ortaya koyup, değer yargılarını, beklentilerini, duygularını işe karıştırmama çabası içinde olmalıdır. .
Buna göre sosyologun bilimsel çalışmalarda uyması gereken ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somutluk ilkesi
B) Objektiflik ilkesi
C) Nedensellik ilkesi
D) Konunun sınırlandırılması ilkesi

Soru 7
• Kiminle aynı sırada oturmak istersiniz?
• Kendinizi kime yakın hissediyorsunuz?
• Sınıfta davranışlarından hoşlanmadığınız kişi kimdir? Verilenler sosyolojide veri toplama tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Görüşme
B) Monografi
C) Sosyometri
D) Olay incelemesi

Soru 8
İçinde toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal varlık aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Toplumsal grup
B) Toplumsal yapı
C) Toplumsal statü
D) Toplumsal kurum

Soru 9
İki ailenin birbirine gidip gelmesi aşağıdaki ilişki türlerinden hangisini örneklendirir?

A) Birey – birey ilişkisi
B) Birey – grup ilişkisi
C) Grup – birey ilişkisi
D) Grup – grup ilişkisi

Soru 10
Avukatlık yapan birinin daha sonra savcı olması durumunda, avukatlık mesleğinde edindiği bilgilerinin savcılık mesleğini kolaylaştırması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Rol pekiştirmesi
B) Anahtar statü
C) Rol çatışması
D) Toplumsal prestij

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi “resmi” normlardandır?

A) Gelenekler
B) Adetler
C) Görenekler
D) Hukuk kuralları

Soru 12
• Sokakta gezenler
• Kırmızı ışıkta bekleyenler
• Otobüs kuyruğunda bekleyenler Aynı mekanı paylaşan bu tür insan birliktelikleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Toplumsal grup
B) Toplumsal kurum
C) Toplumsal yığın
D) Toplumsal kategori

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir?

A) Çıkara dayalı olması
B) Resmi kurallara dayanması
C) Duygusal boyutlu olması
D) Yazılı normlara dayalı olması

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi insanların toprağa yerleşme nedenlerinden değildir?

A) Toplayıcılık ve avcılık alanlarının artması
B) Üretim araç ve gereçlerinin geliştirilmesi
C) Hayvanların evcilleştirilmesi
D) Bitkilerin yetiştirilmesi

Soru 15
Köy toplumsal yapısı ile kent toplumsal yapı özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi hızlı kentleşmenin doğurduğu sorunlardan değildir?

A) İşsizlik
B) Gecekondulaşma
C) Kültürel çözülme
D) Tüketim ürünlerinin bolluğu

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan unsurlardan değildir?

A) Bencillik
B) Soy birliği
C) Din birliği
D) Ekonomi birliği

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kapalı tabakalaşmanın özelliklerindendir?

A) Tabakalar arası geçiş serbesttir.
B) Yapı dikey hareketliliğe açıktır.
C) Bireylerin yer alacağı tabaka doğumla belirlenir.
D) Tabaka değiştirmede yasal ve geleneklerden kaynaklanan bir engel yoktur.

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnektir?

A) Bir öğretmenin milletvekili olması
B) Bakkallık yapan birinin manavlığa başlaması
C) Ankara valisinin İstanbul’a vali olarak tayin edilmesi
D) Bir işçinin çalıştığı fabrikadan çıkıp başka bir fabrikada çalışması

Soru 20

Toplumsal tabakalaşma piramidi yukarıdaki gibi olan bir ülkeyle ilgili olarak hangi yargıya ulaşabiliriz?

A) Orta tabakayı oluşturan bireylerin sayısı azalmıştır.
B) Ekonomik refahı gelişmiş bir toplumdur.
C) Tabakalar arası gelir dağılımı eşittir.
D) Üst tabaka ile alt tabaka dengesiz dağılmıştır.

1. A 2. D 3. B 4. D 5. C 6. B 7. C 8. B 9. D 10. A 11. D 12. C 13. C 14. A 15. B 16. D 17. A 18. C 19. A 20. B