• Temel Dini Bilgiler 1 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
İnsanları akıl ve iradeleri ile dünyada iyiliğe, ahirette mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahî kurallar bütününe ne denir?

A) İbadet
B) İman
C) Kültür
D) Din

Soru 2
Allah’ın varlığını inkâr ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin tanrı tasavvurlarına karşı çıkan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Politeizm
B) Monoteizm
C) Agnostisizm
D) Ateizm

Soru 3
• Milli bir din olduğu için Japon adalarında yaygındır.• Gök (Baba Tanrı) ile Yer (Ana Tanrı) tanrı Japon adalarını ve diğer tanrıları doğurduğuna inanılır.• Ölen bütün insanların tanrı olduğuna inanılır.• Bu dine inanan bir kişi aynı anda başka bir dine de inanabilir.Yukarıda hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şintoizm
B) Konfüçyanizm
C) Hinduizm
D) Taoizm

Soru 4
Hristiyanlık tarihi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

A) Hz. İsa Allah’tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmıştır.
B) Hz. İsa putperest Romalılar tarafından öldürülmüştür.
C) Hz. İsa babasız olarak Hz. Meryemden doğmuştur.
D) Hz. İsa birçok mucize göstermiştir.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheblerinden biri değildir?

A) Ortodoks
B) Protestan
C) Katolik
D) Reformist

Soru 6
Hz. Muhammed’in tebliğ için gittiği ancak mesajının kabul görmeyerek taşlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yesrib
B) Yemen
C) Taif
D) Habeşistan

Soru 7Bu Sorular www.acikliseliyiz.net sitesinden alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

A) Hz. Zeyd
B) Hz. Ömer
C) Hz. Hatice
D) Hz. Ali

Soru 8
Mekke’nin fethinde, Peygamberimiz; “Her kim o kişinin evine girerse emniyettedir.” diye ilan etti.Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selmanı Farisi
B) Halit b. Velit
C) Sa’d b. Ebi Vakkas
D) Ebu Süfyan

Soru 9
Allah’ın (c.C) sıfatlarından olan “Hayat”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Var olmak
B) Bir olmak
C) Canlı ve diri olmak
D) Var olmak için başkasına ihtiyaç duymamak

Soru 10
Peygamberlerin, kendilerine, “Allah tarafından ulaştırılan ilahi vahyi insanlara tam olarak aktarmaları” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıdk
B) Tebliğ
C) Fetanet
D) Emanet

Soru 11Bu Test www.acikliseliyiz.net sitesinden alınmıştırBu Test www.acikliseliyiz.net sitesinden alınmıştır
Allah’ın, belirlemiş olduğu şeylerin zamanı ve yeri gelince ortaya çıkmasına ne denir?

A) Kaza
B) Kader
C) Tevekkül
D) İrade

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarındandır?

A) Vücut
B) İlim
C) Vahdaniyet
D) Kıdem

Soru 13
“… namaz, insanı kötülüklerden ve hayasızlıktan alıkoyar.” (Ankebut suresi, 45. ayet)Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbadetin ilkeleri
B) İbadetin kapsamı
C) İbadetin insana kazandırdıkları
D) İbadet Temizlik ilişkisi 43

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biridir?

A) Niyet
B) Kıraat
C) Secde
D) Ruku

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biridir?

A) Farz namaz için ezan okumak
B) Rukuda üç defa “Subhâne rabbiyel azim” demek
C) Tekbir alırken elleri yukarı kaldırmak
D) Namaza “Allahu ekber” sözü ile başlamak

Soru 16Bu Sorubankası www.acikliseliyiz.net sitesinden alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

A) Ağza burna su vermek
B) Kulakları meshetmek
C) Elleri dirseklere kadar yıkamak
D) Enseyi meshetmek

Soru 17
Bayram namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İki rekattır.
B) Sünnet bir namazdır.
C) Cemaatle kılınır.
D) Her rekatta ziyade üç tekbir alınır.

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi zekatın sözlük anlamlarından biri değildir?

A) Yakınlaşmak
B) Çoğalmak
C) Temizlik
D) Bereket

Soru 19
Hac ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?

A) Hicretten 1 yıl önce
B) Hicretten 1 yıl sonra
C) Hicretin 3.yılında
D) Hicretin 9.yılında

Soru 20
Hac ibadeti yapılırken şeytan taşlandıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Hacerülesved öpülür.
B) Ziyaret tavafı yapılır.
C) Müzdelife vakfesi yapılır.
D) Sa’y yapılır.

1.D — 2.D — 3.A — 4.B — 5.D — 6.C — 7.B — 8.D — 9.C — 10.B — 11.A — 12.B — 13.C — 14.A — 15.D — 16.C — 17.B — 18.A — 19.D — 20.B