• Temel Dini Bilgiler 1 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
İslam’ı doğru anlayan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A) İnsanlara faydalı olan işleri yapması
B) Anne ve babasına karşı saygılı olması
C) Toplumun yararına olan davranışlar sergilemesi
D) Komşuluk ilişkilerinde hak ve hukuktan uzaklaşması

Soru 2
Kabile dinleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüce bir tanrı inancı yoktur.
B) İlahi dinlerin bozulmasıyla oluşmuşlardır.
C) Belli bir bölgeye veya kabileye ait dinlerdir.
D) Ruhun ölümden sonra da yaşadığına inanılır.

Soru 3
Konfüçyanizm’e tepki olarak ortaya çıkan din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şintoizm
B) Taoizm
C) Hinduizm
D) Caynizm

Soru 4
Yahudiliğin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağlama duvarı
B) Sinagog ve havralar
C) Hz. Süleyman mabedi
D) Yedi kollu şamdan ve altı köşeli yıldız

Soru 5
Melekler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çok hızlı hareket ederler.
B) Allah’a asla isyan etmeyen varlıklardır.
C) Erkekleri olduğu gibi dişileri de vardır.
D) Varlıklarını kutsal kitaplar haber vermektedir.

Soru 6
Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra yaptığı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslümanlar arasında kardeşlik antlaşması yapmak
B) Hudeybiye Barış Antlaşması’nı yapmak
C) Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırmak
D) Medine’de nüfus sayımı yaptırmak

Soru 7
Müslüman olacak bir kimsenin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

A) Kelime-i Şehadet getirmesi
B) Müftülükten izin alması
C) Gusül abdesti alması
D) İsmini değiştirmesi

Soru 8
“Kıyam bi nefsihi’’ sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın varlığının bir başlangıcı yoktur.
B) Allah dilediği işi yapar, dilediğini yaratır.
C) Allah’ın var olmak için başkasına ihtiyacı yoktur.
D) Allah yarattığı varlıkların hiçbirine benzemez.

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?

A) Bekâ
B) Kudret
C) Kıdem
D) Vahdaniyet

Soru 10
Hristiyanlıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. İsa’nın tekrar dünyaya geleceğine inanılır.
B) Doğan her çocuğun günahkâr olduğuna inanılır.
C) Tevrat ve Zebur da kutsal kitap olarak kabul edilir.
D) Hristiyan olmak için Hristiyan bir anne ve babadan doğmak gereklidir.

Soru 11
Bir insanın Kur’an-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplara inanmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine sebep olur?

A) Günahkâr bir mümin olmasına
B) Münafık olmasına
C) Dinden çıkmasına
D) Müşrik olmasına

Soru 12
Allah, insanı aşağıdaki durumların hangisinden sorumlu tutmaz?

A) Başkasının malına el koymasından
B) Gayrimüslim bir ailede dünyaya gelmesinden
C) Ailesinin geçimini haram yollardan sağlamasından
D) İnançsız olan anne-babasına kötü sözler söylemesinden

Soru 13
“Namazı önemsemeden, gösteriş yapmak için kılanlara yazıklar olsun.’’ (Maûn suresi, 4 – 6. ayetler)
Bu ayetlerde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz kılmak her Müslümana farzdır.
B) Namaz, insanlarda iç huzuru temin eder.
C) Namaz, insanları kötülüklerden alıkoyar.
D) Namaz, samimi ve içtenlikle kılınmalıdır.

Soru 14
Aşağıda verilen durumların hangisinden sonra gusül abdesti almak şart değildir?

A) Cünüplükten
B) Bayıldıktan
C) Lohusalıktan
D) Âdet halinden

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

A) Besmele ile başlamak
B) Boynu mesh etmek
C) Başı mesh etmek
D) Ağız ve burnu temizlemek

Soru 16
Aşağıdaki davranışlardan hangisi salih amel olarak değerlendirilemez?

A) Yapılan kötülüğe aynısıyla karşılık vermek
B) Namazdan sonra yapılan tesbihatlar
C) Ağaç dikmek ve çeşme yaptırmak
D) Haramlardan uzak durmak

Soru 17
Mazeretinden dolayı oruç tutamayanların her bir oruç karşılığında vermesi gereken fidye miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedi fakire en az bir öğün yemek yedirmek
B) Bir fakirin sabah ve akşam yemeğini karşılamak
C) Bir kişiye sadece bir öğün yemek yedirmek
D) İki yoksulun sabah ve akşam yemeklerini karşılamak

Soru 18
Kişi aşağıdakilerin hangisine zekâtını verebilir?

A) Annesine
B) Eşine
C) Dedesine
D) Amcasına

Soru 19
“Hac, Arafat’tır.’’ Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Vakfe
B) Tavaf
C) Sa’y
D) Şeytan taşlama

Soru 20
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Müslüman, namazını eda etmekle mükelleftir.
B) Hac, gücü yeten Müslümana her sene farzdır.
C) Ramazan orucu her Müslümana farzdır.
D) Cenaze namazı kılmak farz-ı kifaye’dir.

1. D 2. A 3. B 4. D 5. C 6. A 7. A 8. C 9. B 10. D 11. C 12. B 13. D 14. B 15. C 16. A 17. B 18. D 19. A 20. B